Asiaa ja elämyksiä!

In English / På svenska

Olet täällä

 

What is Farmari?

 
Farmari is a unique overview of Finnish agriculture, foresty and countryside. The exhibition is an event for the whole family, presenting the modern Finnish food production chain from field to table. This is the place where professionals and consumers meet, without forgetting to enjoy the best summer holiday season in Finland!
 
With only a sinlge ticket you get:
- facts and experiences
- several happenings
- imposing field of domestic animals, many breeds
- to see latest agricultural machinery
- interesting farms and agriculture enterprises to visit
- inspiring area of arts and craft
- firstrate quality local food
 
When and where?
 
30.6.-2.7.2022 at the Mikkeli, Kalevankangas
 
Parking
 
Lentokentäntie 4-6, Mikkeli
 
Opening hours:
 
Thursday 10-18
Friday 10-18
Saturday 10-17
 
Tickets:
 
Adult 24 €
Child 11 €, under 7 years old for free
Buy tickets in advance at a cheaper price here

 

Vad är Farmari?

 
Farmari är en unik översikt över finskt jordbruk, skogsbruk och landsbygd. Utställningen är ett evenemang för hela familjen och presenterar den moderna finska livsmedelskedjan från fält till bord. Detta är platsen där proffs och konsumenter möts, utan att glömma at njuta av den bästa sommarlovssäsongen i Finland!
 
Med endast en biljett får du:
- fakta och erfarenheter
- flera evenemang
- imponerande fält av husdjur, många raser
- för att se senaste jordbruksmaskinerna
- intressanta landsgårdar och jurdbruksföretag att besöka
- inspirerande område för konst och handarbete
- god kvalitet lokal mat
 
När och var?
 
30.6.-2.7.2022, i St. Michel, Kalevankangas
 
Parkering
 
Lentokentäntie 4-6, St. Michel
 
Öppethållandetid:
 
Torsdag 10-18
Fredag 10-18
Lördag 10-17
 
Biljetter:
 
Vuxen 24 €
Barn 11 €, under 7 år grattis
Köp biljetter i förväg till ett billigare pris här